Handelsbetingelser

1. Tilbud

Tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, er uforbindende.

2. Ordrer

Ordrer bekræftes af sælgeren ved skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. Såfremt køber ikke omgående fremsætter indsigelse mod ordrebekræftelsen, anses denne som godkendt.

I øvrigt gælder det leverende værks salgs- og leveringsbetingelser.

3. Kvantum

Medmindre andet er aftalt skriftligt, forbeholder sælger sig ret til over- eller underlevering i overensstemmelse med almindelig sædvane inden for branchen, som hovedregel ± 10%.

Ved værklevering lægges værkets opvejning til grund for faktureringen.

4. Priser

Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser, medmindre andet er anført. Ændrede materialepriser, arbejdslønninger, fragtrater, afgifter, toldsatser og lignende medfører regulering af priser på leveringsdagen.

Omstående priser er udregnet efter kursbasis med mindre andet er anført. Foreløbig kursregulering vil finde sted på faktureringsdagen. Endelig kursregulering foretages efter kursen på vor betalingsdag.

5. Leveringstid

De angivne leveringstider må kun betragtes som vejledende og omtrentlige.

Krav om skadeserstatning på grund af leveringsforsinkelser kan ikke gøres gældende, ligesom annullering af ordren på grund af forsinket levering ikke anerkendes, medmindre leveringsværket er villig hertil.

6. Leveringsbetingelser

Vi leverer DAP i henhold til INCO-terms 2010. Vore tilbud/ordrebekræftelser udviser hvilken leveringsbetingelse, der er gældende for sagen.

7. Reklamationer

Synlig skade/mangel skal tydeligt anføres i fragtbrevet ved modtagelse af varen. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende uden anmærkning i fragtbrevet.

Alle øvrige reklamationer skal være sælgeren i hænde senest 7 kalenderdage efter varens ankomst, for at krav kan gøres gældende.

Efter anerkendelse af berettiget reklamation ombyttes den leverede vare, eller den godtgøres ved kreditering af købsprisen i sælgers valg og i overensstemmelse med leveringsværkets salgsbetingelser.

8. Ansvar for fejl eller mangler (produktansvar)

For skade på person og/eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælger alene i det omfang, ansvaret kan pålægges denne i henhold til gældende ret.

Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

9. Betaling

Ved overskridelse af omstående betalingsfrist er køber pligtig at svare rente af det forfaldne beløb efter den af sælger til enhver tid fastsatte rentesats.

Ek​sisteret siden 1939 & familie ejet

EBI A/S er en landsdækkende handels- og grossistvirksomhed indenfor salg af konstruktionsstål, værktøjsstål og normdele.

Punktlige & pligtopfyldende

Vores arbejde tager afsæt i vores mangeårige erfaring indenfor stålbranchen. Vi er en kompetent og pålidelig samarbejdspartner med løbende ordreopfølgning.

Normdele og stål

Vi har et meget bredt netværk af leverandører samt værker i Europa, som alle er kendte for høj kvalitet samt et bredt sortiment.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ​

Du har mulighed for at modtage nyt fra EBI A/S. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig vores nyhedsbrev, ved at udfylde formularen.

kontakt

​EBI A/S

Sylvestervej 7, 2610 Rødovre


Telefon: 4497 8111

E-mail: salg@ebi.dk

CVR​: 62546611

linkedin-white

Om EBI A/S

Firmaet leverer næsten alt indenfor stål - konstruktionsstål, værktøjsstål, specialstål og metaller. Hertil kommer normdele til bestykning af værktøjer via agenturerne FIBRO, Hasberg Schneider og KIPP.

Copyright ​EBI A/S